1 In Bokrecension

Cirkeln

Jag är så glad att jag påbörjat denna svenska trilogi av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren där böckerna Cirkeln, Eld och Nyckeln ingår. Nyligen så läste jag ut första boken och detta är första boken som jag har lånat på biblioteket på en evighet :)

………

I’m so glad I started this Swedish trilogy of Mats Strandberg and Sara Bergmark Elfgren where the book Circle, Fire and Key are included. Recently, I read the first book and this is the first book that I borrowed from the library like in forever :)

Cirkeln – Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren

Boksammanfattning:

I den lilla staden Englefors bor det 6 tonårstjejer som under en natt då månen färgas röd blir den stora förändringen för dessa tjejer. Personer som inte har så stor koppling till varann förutom den gemensamma skolan och den underliga rektorn. Efter denna natt och efter att ha i stort sett tvingats att mötas med hjälp av en kraft som för dem samman blir början och öppningen för en helt annat värld för dessa tjejer.

Den här boken blev faktiskt nominerad till Augustipriset 2011 för årets svenska barn och ungdomsbok och bara det säger ju lite om den :) Visst, det är en trilogi och historia för den yngre generationen, men jag tycker att man inte ska hänga upp sig för mycket på vilken ålderskategori boken är skriven för. Jag läser jättegärna YA böcker (Young Adult), för är handlingen bra så kvittar det om det är vuxna eller tonåringar det handlar om.

En jättebra bok. Handlingen är bra så här långt, nu är ju detta bara början men man får en bra start och inblick i dessa ungdomars början på deras ”nya liv”. Det startar med intriger och dödsfall och den blir ju genast spännande och man vill bara fortsätta läsa.

Jag ser fram emot att fortsätta läsa denna trilogi och även om det skulle dröja mig nu till nästa månad innan jag kan ta tag i att påbörja boken Eld, så gör det ingenting. Början sitter inprintad och det är en historia som man inte glömmer i första hand. Jag gör inte det iallafall :)

Citat ur boken:

”Jag stod i entrén och väntade på henne”, säger han. ”Jag tittade ut genom dörrarna…jag såg när hon föll. När hon slog i marken. Jag kunde inte göra någonting…”

 

Hela hösten och vintern har de väntat på just den här stunden. De har övat och förberett sig. Nu är väntan över. Det finns inte tid för fler förberedelser. Och när Minoo ser på de andra undrar hon om någon av dem är redo att möta Max.

 

Nu handlar det ju om flera karaktärer, men jag upplever det inte rörigt eller svårt att följa med i handlingen. Boken är tydlig och man får en bra bild av dessa tjejer. Jag kan ärligt säga att jag har kanske inte läst lika koncentrerat genom hela boken utan vissa delar har jag läst lite snabbare, men det har inte gjort nåt. Man får med sig helheten ändå :)

Det är svårt för mig att uttrycka mig med och säga att jag verkligen rekommenderar denna troligi då jag bara påbörjat den, men då jag har frågat andra och hört hur andra tipsar om denna bokserie så känns det ganska uppenbart att man inte ska missa den.


Författare: Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren

Boken finns att köpa på: Bokus eller Adlibris

Mitt betyg är ⭐⭐⭐⭐⭐ av 5.

………

Circle – Mats Strandberg and Sara Bergmark Elfgren

Book summary

In the small town of Englefors live six teenage girls and on a night when the moon turns red the big change for these girls starts. People who don’t have much connection to each other in addition to the common school and the strange headmaster. After this night, after almost forced to meet with the help of a force that brings them together is the beginning and the opening of a completely different world for these girls.

This book was actually nominated for the August Prize in 2011 for the year’s Swedish children and young adult book, and that just telling you a little about it :) Sure, it’s a trilogy and history for the younger generation, but I think that one should not care too much about what age category, the book is written. I really love to read YA books (Young Adult), because if the story is so good it doesn’t matter if it’s adults or teenagers involved.

The story is good so far, now of course this is just the beginning, but you get a good start and insight into these young people beginning their ”new life”. It starts with intrigue and death and become once exciting and you just want to keep reading.

I look forward to continuing to read this trilogy and although it would take me to the next month before I can grab the other the book Fire, it doesn’t matter. The beginning is printed and it’s a story that you won’t forget in the first place. I don’t anyway :)

Quote from the book:

”I stood in the entrance and waited for her,” he says. ”I looked out the door … I saw when she fell. When she hit the ground. I couldn’t do anything …”

 

Throughout the fall and winter they have been waiting for just this moment. They have practiced and prepared himself. Now the wait is over. There is no more time for preparation. And when Minoo look at the others, she wonders if any of them are ready to meet Max.

 

Now it’s about several characters, but I feel it’s not cluttered or difficult to follow the action. The book is clear and you get a good picture of these girls. I can honestly say that I have perhaps not read as concentrated throughout the book, some parts I’ve read a little bit faster, but it has not done anything. You get the big picture anyway :)

It’s difficult for me to express myself by saying that I really recommend this trilogy when I’ve just started it, but I’ve asked others and seen how other do tips about this book series, it feels pretty obvious that you shouldn’t miss it.


Author: Mats Strandberg and Sara Bergmark Elfgren

The book is available: Bokus and Adlibris

My rating is ⭐⭐⭐⭐⭐ of 5.

You Might Also Like

1 Comment

 • Reply
  Maria at Inredningsvis
  19 februari, 2017 at 13:20

  Bra boktips:) jag gillar läsa riktiga böcker mycket mer än elektroniska.

  Idag är den lyxiga gardin tips på bloggen!

  Ha en fin vecka:)

  /Maria

 • Leave a Reply