Browsing Category

Läslista 2017

3 In Läslista 2017

5 böcker från min läslista

Det finns så sjukt mycket bra som jag vill få med mig, vill hinna med så många böcker som möjligt så jag kommer ”ikapp” *haha*

Jag har iallafall kommit igång lite med att påbörja en läslista på böcker som jag vill läsa i år, dessa böcker som jag kommer lista nu är alltså böcker som är utöver det jag håller på att läsa just nu. Jag kommer skriva liknande inlägg framöver, allt eftersom läslistan ökas och förändras, så här är 5 aktuella böcker som jag vet med säkerhet kommer att läsas nu i vår. Jag är väldigt sugen på skräck och fantasy och därför kommer det bli böcker i dessa två genre :)

Alla bokbeskrivningar är lånade från Bokus. (Affiliatelänk)

………

There are so many great books and I want to catch as many books as possible so I can ”catch up” * haha *

Well, I have a small reading list of books to start with that I want to read this year, these books which I will list below are books that are in addition to what I’m reading right now. I will write a similar post occasionally when the reading list increased and changing, so here are 5 current books that I know for certain that I will be reading this spring. I’m very keen on horror and fantasy right now, and therefore there will be books in these two genres :)

All book descriptions are borrowed from Bokus. (Affiliate link)

Det är en vanlig söndagskväll och sommarlov. Clary Fray har fått med sig sin bästa vän Simon till klubben hon gillar, Pandemonium. Men det blir allt annat än en vanlig kväll, det blir början på Clarys nya liv.
Clary blir vittne till hur tre ungdomar med konstiga tatueringar och vapen (tjejen har en piska!) dödar en kille inne på klubben. Om det nu är en ”kille”. Han ser väldigt konstig ut på slutet och hans kropp försvinner utan minsta blodspår. Och det är uppenbart att det bara är Clary som kan se mördarna.
Det blir om möjligt ännu konstigare nästa dag då en av mördarna, Jace, dyker upp på samma fik som Clary och Simon. Och samma kväll försvinner Clarys mamma spårlöst. 

………

It’s a regular Sunday evening and it’s summer. Clary Fray has been with her best friend Simon to the club which she likes, Pandemonium. But it’ss anything but an ordinary evening, it will be the beginning of Clary’s new life.
Clary witness how three young people with strange tattoos and weapons (the girl has a whip!) Kill a guy in the club. If it is a ”male”. He looks very strange on end and his body disappears without the slightest trace of blood. And it’s obvious that only Clary can see the killers.
There are possibly even weirder next day when one of the killers, Jace, show up at the same café as Clary and Simon. And on the same evening Clary’s mother disappear without a trace. 

Clary Fray önskar att livet bara kunde återgå till det normala. Men vad är normalt när du är en demondräpande skuggjägare, vars mamma ligger medvetslös i en magipåverkad koma och du plötsligt kan se varulvar, vampyrer och älvor på gatorna?
Clary försöker dra sig undan från skuggvärlden för att kunna hänga mer med Simon (är han kanske mer än en vän?), men Jace tänker inte släppa henne så lätt. Och den enda chansen Clary har att hjälpa sin mamma är om hon söker upp Valentine, den ondskefulle skuggjägaren som mördat hennes morföräldrar – och dessutom är hennes pappa…(Beskrivning, Bokus)

………

Clary Fray just wishes that life could return to normal. But what’s normal when you’re a demon killing Shadowhunter, whose mother is unconscious in a magic influence of coma and you can suddenly see the werewolves, vampires and fairies in the streets?
Clary trying to pull away from the shadow world to hang out more with Simon (he is perhaps more than a friend?), But Jace not going to let her go so easily. And the only chance Clary has to help her mother if she is searching for Valentine, the evil Shadowhunter who murdered her grandparents – and it is her father…(Description, Bokus)

I kväll ska 1 200 förväntansfulla passagerare åka på en kryssning mellan Sverige och Finland. Men det finns något ondskefullt ombord på den här resan. Mitt i natten är färjan plötsligt avskärmad från omvärlden. Det finns ingenstans att fly. Det finns inget sätt att kontakta land. Och du vet inte vem du kan lita på.

………

Tonight 1200 expectant passengers are going on a cruise between Sweden and Finland. But there is something evil on board this trip. Middle of the night the ferry suddenly cut off from the outside world. There is nowhere to escape. There is no way to contact land. And you don’t know who you can trust.

När Clay Jensen kommer hem från skolan hittar han ett underligt paket på verandan. Paketet innehåller flera kassettband – alla inspelade av Hannah Baker, hans klasskamrat och stora kärlek som begått självmord bara två veckor tidigare. På bandet berättar Hannah att det finns tretton skäl till att hon bestämt sig för att avsluta sitt liv. Clay är en av anledningarna – och om han lyssnar, kommer han få reda på varför. Clay spelar upp banden och hör Hannahs röst. Via ljudet som strömmar genom högtalarna blir han varse Hannahs upplevelser och hennes smärta – och han lär sig också mycket om sig själv. (Beskrivning, Bokus)

………

When Clay Jensen returns home from school, he finds a strange package on the porch. The package contains several tapes – all recorded by Hannah Baker, his classmate and great love who committed suicide just two weeks earlier. On the tape, Hannah tells that there are thirteen reasons why she decided to end her life. Clay is one of the reasons – and if he listens, he’ll find out why. Clay plays the tapes and hear Hannah’s voice. The sound flowing through the speakers, he becomes aware of Hannah’s experiences and her pain – and he also learns a lot about himself. 

Sjutton år gammal Audrey Rose Wadsworth föddes som en herre’s dotter, med ett liv i rikedom och privilegier sträckandes framför henne. Men mellan tebjudningar och siden klännings provningar, så leder hon ett förbjuden hemligt liv. Mot hennes fars önskemål och samhällets förväntningar, glider Audrey ofta bort till sin farbrors laboratorium för att studera ohyggliga praxis rättsmedicin . När hennes arbete på en rad brutalt dödade lik drar Audrey in i utredningen av en seriemördare, sitt sökande efter svar får henne att komma nära hennes egna skyddade värld. Berättelsens chockerande vändningar, förstärkta med riktiga, illavarslande period bilder, kommer att göra denna bländande debut från författaren Kerri Maniscalco omöjligt att glömma.

………

Seventeen-year-old Audrey Rose Wadsworth was born a lord’s daughter, with a life of wealth and privilege stretched out before her. But between the social teas and silk dress fittings, she leads a forbidden secret life. Against her stern father’s wishes and society’s expectations, Audrey often slips away to her uncle’s laboratory to study the gruesome practice of forensic medicine. When her work on a string of savagely killed corpses drags Audrey into the investigation of a serial murderer, her search for answers brings her close to her own sheltered world. The story’s shocking twists and turns, augmented with real, sinister period photos, will make this dazzling debut from author Kerri Maniscalco impossible to forget.


De här är alltså 5 böcker som finns på min läslista och som jag kommer vilja läsa inom en snar framtid, nu i vår. Den första boken, City of Bones är redan beställd och jag hoppas få den nu före helgen. Vill börja läsa den nu i samband med andra boken jag läser. Jag vill gärna ha två böcker som jag kan varva med. När böckerna är lite tjockare, så kan det vara skönt att ha två att skifta mellan när man känner för lite variation :)

Jag frågade faktiskt förra veckan i en fb läsgrupp hur många böcker dem kan ha pågående åt gången, det verkar vara vanligt att många gärna har 3-4 pågående böcker och då ingick vanlig bok, ljudbok och e-bok. Då jag väljer bort e-böcker och ljudböcker, så känner jag att 2 böcker känns mer relevant och lagom för mig :)

Hur många böcker kan du läsa samtidigt?  

Har du läst nån ovanstående böcker och vad tyckte isåfall?

………

These are 5 books that are on my reading list and that I want to read in the near future, this spring. The first book, City of Bones is already ordered and I hope recieve it before the weekend. Want to read it now during the same time with the other book I’m reading. I would like to have two books that I can switch with. When the books are little thicker, it’s nice to have two to switch between when you feel like some variety :)

I actually asked last week in a reading fb group how many books they may have in progress at a time, it seems to be common to have 3-4 ongoing books, which included ordinary book, audiobook and e-book. As I’m skipping e-books and audiobooks, I feel that läsli books seems more relevant and sufficient for me :)

How many books can you read at the same time?

Have you read any of the books above, and if so, what did you think of it?

PIN ME